เช็คด่วน คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่..?

  🛑ปัสสาวะไม่พุ่ง ไม่สุด ต้องเบ่ง ปวดหน่วง

🛑ปัสสาวะบ่อย กะปริดกะปรอย

🛑กลางคืนต้องตื่นมาปัสสาวะบ่อย

🛑กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะแสบร้อน มีเลือดปน


ต่อมลูกหมากโตปล่อยไว้นานส่งผลเหล่านี้!!

✅นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ นิ่วในไต

✅ไตเสื่อม กรวยไตอักเสบ

✅กระเพาะปัสสาวะเสื่อม

✅หูรูดเสื่อม กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

✅ท่อปัสสาวะอักเสบ แสบร้อน


ปัจจุบันแพทย์พบว่าอัตราการเกิด

โรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีเพิ่มมากขึ้น⬆️

โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ อายุ ยิ่งอายุมากขึ้น โอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากก็ยิ่งสูงขึ้น ส่วนใหญ่จะพบมากในผู้ชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป พันธุกรรม ผู้ที่มีประวัติบิดาหรือพี่น้องเคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีโอกาสเสี่ยงกว่าคนทั่วไป

>>พีโฟลว์ บายฮาชิ<<

ดูแลอาการ ต่อมลูกหมากโตด้วยนวัตกรรมอาหารเสริม P-FLOW HASHI

ช่วยแก้อาการ ต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะกระปริดกระปรอย ปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะติดขัด กลั้นปสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะบ่อย ต่อมลูกหมากโตทั้ง

3 ระยะ!! 

 ประสบการณ์และรีวิวจากผู้ใช้จริง  

 มาตรฐานการผลิตโรงงานความน่า

เชื่อถือ 

โดยโรงงานผลิตอาหารเสริมคุณภาพสูง
มาครฐานส่งออกยุโรปและ อเมริกา ผ่านมาตรฐานทั้ง GMP HACCP และ ISO22000
ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยขึ้นสูงสุดของโรงงานผลิตอาหารเสริม ณ เวลานี้!


P-FLOW ผลิตภัณฑ์ ดูแลต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่สุด

฿ 0

ชุดโปรโมชั่น พีโฟลว์ :